English  Español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและโรคโควิด-19

โพสต์โดย R&D (Markets) Team USA ในวันที่

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพิ่งค้นพบว่า ทุกการเพิ่มขึ้น 0.0001 มก./ตรม. ของความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้น 15% ของอัตราการตายด้วยโรค COVID-19


ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศและการระบาดของไวรัสโคโรน่าจึงทำให้ Aer Sampling กระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ทั่วโลก ให้กำหนดให้ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและได้รับการยกเว้นจากมาตรการล็อคดาวน์


การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายนั้นทำเพื่อหาความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกมาจากปล่องควันอุตสาหกรรม (ปล่องไฟ) ชื่ออื่นๆที่เรียกกันได้แก่ : "การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด" หรือการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่; "การเก็บตัวอย่างแบบไอโซไคเนติก"; "การเก็บตัวอย่างก๊าซเสียหรือไอเสีย" เป็นต้น

3 เหตุผลหลักที่ควรยกเว้นธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายจากมาตรการล็อคดาวน์

 1. ช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดการติดโรคโควิด-19
 2. ลักษณะงานมีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อ (มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่แล้ว)
 3. มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

ประการแรก อุตสาหกรรมบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายจะช่วยให้รัฐบาลสามารถบังคับใช้กฎระเบียบด้านมลพิษทางอากาศได้ดีลองนึกภาพหากมีฝุ่น PM2.5 ระดับสูงจนผิดกฎหมายในอากาศที่เราหายใจพร้อมด้วยจำนวนการเติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกันตัวอย่างของการใช้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมีดังนี้ 

 • ใช้ปรับเทียบหรือตรวจสอบข้อมูลจากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่องหรือใช้เพื่อแสดงการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับโดยตรง
 • เพื่อออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้ดีขึ้น(เช่นไซโคลนถุงกรองดักฝุ่นสครับเบอร์เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตเป็นต้น)
 • เพื่อติดตามตรวจสอบการระบายอากาศเสียจากแหล่งกำเนิดหรือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อร่างหรือปรับปรุงกฏหมายด้านมลพิษทางอากาศ

ประการที่สอง อุตสาหกรรมบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างต่ำกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆเนื่องจากลักษณะของการทำงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมักจะทำโดยคนจำนวนน้อยบนพื้นที่ที่ห่างไกลผู้คน(เช่นบนปล่องระบายอากาศ) นอกจากนี้ผู้ทำการตรวจวัดยังมักทำงานกลางแจ้งทำให้ง่ายต่ออุตสาหกรรมในการนำมาตรการกักกันโรคระบาดเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมมาใช้

และประกาศที่สามอุตสาหกรรมบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายยังส่งเสริมงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในเศรษฐกิจเนื่องจากต้องใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยตรงนอกจากนี้ยังช่วยให้อุตสาหกรรมอื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมีดังต่อไปนี้

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ / ผู้ประเมิน / ผู้ตรวจสอบ
 • นักเคมีวิศวกรเคมี
 • นักชีววิทยา
 • นักเทคนิค/ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองการกระจายมลพิษทางอากาศ
 • ผู้ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม / ที่ปรึกษา
 • นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

เนื่องจากเหตุผลทั้งสามข้อ Aer Sampling จึงกระตุ้นให้รัฐบาลให้กำหนดให้ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้รับการยกเว้นจากมาตรการล็อคดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าเนื่องจากจะช่วยลดจำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้โดยการช่วยลดมลพิษทางอากาศนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดและเร็วที่สุดในการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจไปพร้อมกับการต่อสู้การระบาดในครั้งนี้

แหล่งอ้างอิง:

Xiao Wu MS, Rachel C. Nethery PhD, M. Benjamin Sabath MA, Danielle Braun PhD, Francesca Dominici PhD (Posted April 7, 2020). Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054502v1 Harvard T.H. Chan School of Public Health (Harvard University), April 7, 2020. Accessed April 8, 2020. -------- หมายเหตุ: บทความนี้จะถูกแก้ไขหากผู้เขียนได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นหรือข้อมูลเพิ่มเติม ขณะนี้ เราใช้เวอร์ชันที่โพสต์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563)

LaMotte, Sandee. April 7, 2020. COVID-19 death rate rises in counties with high air pollution, study says – CNN (Cable News Network). https://edition.cnn.com/2020/04/07/health/covid-19-air-pollution-risks-wellness/index.html Retrieved April 8, 2020. 


ทีมวิจัยและพัฒนา (การตลาด), Aer Sampling USA
แก้ไขครั้งที่ 0 (15 เมษายน 2563/2020)


แชร์โพสต์นี้