English  Español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 

ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างตามวิธีตรวจวัดของ USEPA

ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเหล่านี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ Aer Sampling แนะนำเพื่อช่วยให้ผู้เก็บตัวอย่างอากาศสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ USEPA ในการเก็บตัวอย่างแบบ Isokinetic

Aer Sampling รับประกันได้ว่าชุดอุปกรณ์ที่เราตั้งใจเลือกสรรนั้นมีความสมบูรณ์ เราต้องการให้สามารถเก็บตัวอย่างได้ทันทีหลังจากการแกะบรรจุภัณฑ์ของชุดอุปกรณ์ โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด

โปรดตรวจสอบที่หน้าคำถามที่พบบ่อย (FAQs) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันนี้

การปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์จะทำให้การรับประกันของ Aer Sampling เป็นโมฆะ

โปรดทราบว่าชุดอุปกรณ์แบบ “Add-on” จำเป็นต้องใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์อื่น จึงจะทำงานได้

--

ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของAer Sampling Group

หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-collections-th

ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมราคา):