English  español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 
On-site Training --- PN-777

On-site Training --- PN-777

  • $850.00


รายละเอียด

ขณะนี้สามารถจ้างวิศวกรของ Aer Sampling เพื่อฝึกสอน/ช่วยเหลือทีมงานเก็บตัวอย่างอากาศของคุณได้ที่สถานที่ที่คุณต้องการ


หากคุณต้องการการฝึกสอนภาคสนาม (แทนการใช้วีดีโอฝึกสอนหรือความช่วยเหลือทางเทคนิค) คุณสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในอัตราจ้างแบบคงที่ต่อวัน


ตารางเวลามีดังนี้
เริ่มเวลา 9.00 น.
เวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมงระหว่าง 12-14.00 น.
เสร็จสิ้นเวลา 17.00 น.


โดยทั่วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจะจัดเตรียมไว้เพื่อการฝึกสอนชนิดต่างๆดังนี้:
ภายใน: ทฤษฎี, การสาธิตและการสอน, ตรวจสอบการรั่ว, ทดลองซ้อม/เก็บตัวอย่าง, การปรับเทียบ, การคำนวณ, ถามและตอบ (ในสิ่งที่สามารถทำได้ภายในอาคาร)
ภาคสนาม: ทำการเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบาย/ปล่องไฟที่คุณเลือก


การฝึกสอนแบบได้ที่สามารถทำได้ภายใน 1 วัน:
ภายใน: ทฤษฎี + การสาธิตและการสอน + การคำนวณ + ถามและตอบหรือ
ภายใน: ทดลองซ้อม/เก็บตัวอย่าง + การคำนวณ + ถามและตอบหรือ
ภาคสนาม: ทำการเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบาย/ปล่องไฟที่คุณเลือก (เก็บข้อมูลการเก็บตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น) หรือ
ภาคสนาม: ทำการเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบาย/ปล่องไฟที่คุณเลือก (การเก็บตัวอย่างจริงๆ)


การฝึกสอนจำกัดเฉพาะวิธีที่ระบุและรายละเอียดในวิธีดังกล่างเท่านั้น Aer Sampling ไม่รับผิดชอบในการแปลความหมายของวิธีดังกล่าวและการบังคับใช้ของแต่ละท้องถิ่น 


เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกสอนควรตรวจสอบว่าบุคคล/ทีมงานที่ให้เข้าร่วมการฝึกสอนนั้นคุ้นเคยกับวิธีเก็บตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง (USEPA, EN และอื่นๆ) พร้อมทั้งมีความรู้พื้นฐานด้านเลขและวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย


ขั้นตอนการสั่งซื้อ
/จัดส่งเพิ่มเติม

ไม่คิดค่าขนส่งแต่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 


ค่าธรรมเนียมไม่รวม ค่าที่พัก (โดยทั่วไปแล้วประมาณ 3 ดาวหรือสูงกว่านั้น) และค่าตั๋วเครื่องบิน (มักเป็นชั้นธุรกิจ) ทั้งขาไปและกลับจากสนามบินท้องุถิ่นของคุณ และการเดินทางทั้งขาไปและกลับจากสำนักงานของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของเราจะเดินทางจากสำนักงานส่วนภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดค่าที่พักจะเริ่มคิดจากคืนก่อนวันแรกของการฝึกสอนภาคสนามและคืนของวันสุดท้ายในการฝึกสอนภาคสนาม


โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อขอบเสนอราคาสำหรับค่าที่พักและค่าเดินทาง โปรดทราบว่าวันที่ฝึกอบรมขึ้นอยู่กับตารางเวลาของผู้ฝึกสอนและความพร้อม (และความสามารถในการจ่าย) ของที่พักและเที่ยวบิน ประวัติของผู้ที่อาจจะมาเป็นผู้ฝึกสอนจะถูกส่งให้พร้อมกับใบเสนอราคา


ใบรับรองการเข้าร่วมสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแต่ละคนจะจัดส่งให้คุณหลังจากชำระเงิน (ค่าเดินทางและที่พัก) เต็มจำนวนแล้ว


--

ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group
หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-pn-777-th
ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 2; 08.07.20
หมายเลขแค็ตตาล็อกเดิม (ไม่ใช่งานแล้ว): X1-ON