English  Español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 
Aer Sampling logo with trademark

On-site Training --- PN-777

  • $850.00


Print PDF Email

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จ้างวิศวกรของ Aer Sampling  เพื่อฝึกอบรม/ช่วยเหลือทีมเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ของคุณวันนี้

หากคุณต้องการการฝึกอบรมในพื้นที่จริง (แทนวิดีโอฝึกอบรมหรือการสนับสนุนทางเทคนิค) คุณสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของเราในอัตราคงที่โดยคิดในอัตราต่อวัน

กำหนดการคร่าวๆ มีดังนี้
เริ่มเวลา 9.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 1ชั่วโมง ระหว่างเวลา 12:00 - 14:00น.
สิ้นสุดเวลา 17.00 น.

โดยทั่วไปแล้ว วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะพร้อมสำหรับการฝึกอบรมประเภทนี้:
ภายในอาคาร: ทฤษฎี สาธิตและอธิบาย การตรวจสอบการรั่วไหล ทดลองการใช้งาน/เก็บตัวอย่าง การสอบเทียบ การคำนวณ การถาม & ตอบ (สิ่งที่สามารถทำได้ภายในอาคาร)
นอกสถานที่: สุ่มตัวอย่างที่ปล่องระบายอากาศ/ปล่องไฟที่คุณเลือก

สิ่งที่สามารถทำได้ในหนึ่งวัน:
ภายใน: ทฤษฎี + สาธิตและอธิบาย + การคำนวณ + ถาม & ตอบ หรือ
ภายใน: การทดลองการใช้งาน/เก็บตัวอย่าง + การคำนวณ + ถาม & ตอบ หรือ
นอกสถานที่: สุ่มตัวอย่างที่ปล่องระบายอากาศ/ปล่องไฟที่คุณเลือก (เฉพาะการเก็บตัวอย่างล่วงหน้าเท่านั้น) หรือ
นอกสถานที่: สุ่มตัวอย่างที่ปล่องระบายอากาศ/ปล่องไฟที่คุณเลือก (สุ่มตัวอย่างจริง)

การฝึกอบรมจำกัดเพียงวิธีการเฉพาะเท่านั้น Aer Sampling  จะไม่รับผิดชอบต่อการตีความวิธีการในท้องถิ่นและกฏที่มีการบังคับใช้

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรมนี้ จะเป็นการดีที่สุดที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคล/ทีมที่เข้าร่วมการฝึกอบรมคุ้นเคยกับวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง (USEPA, EN  ฯลฯ) และมีการศึกษาในระดับวิทยาลัยขั้นพื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 


ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีค่าขนส่ง

ค่าธรรมเนียมไม่รวมที่พัก (โดยปกติคือโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป) และตั๋วเครื่องบินไปและกลับ (โดยปกติคือชั้นธุรกิจ) จากสนามบินในพื้นที่ของคุณและการเดินทางไปและกลับจากสำนักงานของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของเรามักจะบินออกจากสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคที่ใกล้ที่สุด ค่าที่พักเริ่มตั้งแต่คืนก่อนวันแรกของการฝึกอบรมในพื้นที่จริง และคืนของวันสุดท้ายของการฝึกอบรมในพื้นที่จริง

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและตัวแทนฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับที่พักและการเดินทาง โปรดทราบว่าวันที่ของการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับตารางเวลาของผู้ฝึกสอนและความพร้อม (และความสามารถในการชำระเงิน) ของที่พักและเที่ยวบิน ประวัติของผู้ที่จะฝึกสอนจะถูกแนบไปพร้อมกับใบเสนอราคา

ใบรับรองการเข้าร่วมสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแต่ละรายจะถูกส่งให้หลังจากชำระเงิน (สำหรับค่าเดินทางและค่าที่พัก) ครบถ้วนแล้ว


-----

ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group
ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างเนื้อหาในภาษาอังกฤษและเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดตามเนื้อหาในภาษาอังกฤษเป็นหลัก
หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-pn-777-th
ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 3; 04.12.22
หมายเลขแค็ตตาล็อกเดิมที่ไม่ใช่งานแล้ว: X1-ON


เราแนะนำ