English  español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 

ข่าว

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและโรคโควิด-19

โพสต์โดย R&D (Markets) Team USA ในวันที่

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพิ่งค้นพบว่าทุกการเพิ่มขึ้น0.0001มก./ตรม. ของความเข้มข้นของฝุ่นPM2.5นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้น15%ของอัตราการตายด้วยโรคCOVID-19

ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศและการระบาดของไวรัสโคโรน่าจึงทำให้Aer Sampling กระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ทั่วโลกให้กำหนดให้ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและได้รับการยกเว้นจากมาตรการล็อคดาวน์

อ่านต่อ →