English  Español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 

การสอบเทียบซ้ำและการทดสอบซ้ำ

Aer Sampling ให้บริการสอบเทียบและการทดสอบโดยใช้วิธีการขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศ

เรามุ่งหวังที่จะช่วยผู้ทดสอบตัวอย่างอากาศสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด (เช่น หน่วยงานหรือกรมสิ่งแวดล้อม, ISO/IEC 17025และอื่นๆ)

โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

--

ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของAer Sampling Group

หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-collections-th

ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมราคา):