English  Español  ภาษาไทย  Bahasa Indonesia 
PN-267 orsat burette a1

Burette --- PN-267

  • $320.00


Print PDF Email

รายละเอียด 

ใช้แทน burette สำหรับอุปกรณ์ JENLTM 301 Orsat Analyzer

 

ข้อกำหนดทางเทคนิค/วัสดุ/ขนาด 

แก้วบอโรซิลิเกต
ขนาด: 0-30มิลลิตร, 70-100มิลลิตร ที่ 20°C
ความละเอียดของมาตราส่วน: 0.1 มิลลิตร ที่ 20°C

 

จุดประสงค์และวิธีการใช้งานความสัมพันธ์กับอุปกรณ์อื่น 

JENLTM 301 Burette ใช้เพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรแก๊สระหว่างการตรวจสอบ (เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยากับสารละลายดูดซับ) เพื่อแสดงให้เห็นเปอร์เซ็นต์ของ O2 หรือ CO2 หรือ CO ในปริมาตรของแก๊ซดังกล่าว
JENLTM 301 Orsat Analyzer สามารถวัด O2 และ CO2 และ CO ได้โดยตรง (ไม่ต้องคำนวณ) ในรูปแบบระดับเปอร์เซ็นต์
JENLTM 301 Burette จำเป็นต้องใช้สารละลายเฉพาะ โปรดศึกษาคู่มือเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คู่มือ/วิธีการ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Section 6.3 (Analysis), USEPA Method 3
Section 6.2 (Analysis), USEPA Method 3B

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ/จัดส่งเพิ่มเติม

ณ ขณะนี้ ไม่มีการจำหน่าย/ส่งออกสารเคมี
โปรดตรวจสอบหน้า คำถามที่พบบ่อย (FAQs)สำหรับข้อมูลค่าขนส่งและค่าดำเนินการอื่นๆ

--

ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของAer Sampling Group
หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-pn-267-th
ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 2; 09.14.20
หมายเลขแค็ตตาล็อกเดิม (ไม่ใช่งานแล้ว): UA-B