ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ฉันเป็นลูกค้าใหม่ (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ
USEPA Method 5 Flexible (Add-on) Set
USEPA Method 5 Flexible (Add-on) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ "Flexible Configuration" sampling train ของ Aer Sampling การปรับแต่งแบบ Flexible ช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m5-1-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
USEPA Method 29 (Add-on) Set
USEPA Method 29 (Add-on) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยวิธี USEPA Method 29 (Metals Emissions) โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m29-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
USEPA Method 26A (Add-on) Set
USEPA Method 26A (Add-on) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยวิธี USEPA Method 26A (Hydrogen Halides and Halogens - Isokinetic) โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m26a-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
USEPA Method 23 (Add-on) Set
USEPA Method 23 (Add-on) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยวิธี USEPA Method 23 (Dioxins and Furans) โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m23-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้):02/22/17
USEPA Method 17 (Add-On) Set
USEPA Method 17 (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยวิธี USEPA Method 17 (In-stack Filter) โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m17-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
USEPA Method 8 (Add-on) Set
USEPA Method 8 (Add-on) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยวิธี USEPA Method 8 (Sulfuric Acid Mist) โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m8-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้):02/22/17
USEPA Method 5I (Add-on) Set
USEPA Method 5I (Add-on) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยวิธี USEPA Method 5I (Low Level Particulate Matter) โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ สามารถใช้ได้กับการปรับแต่งทั้แบบ Standard และ Flexible -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m5i-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
USEPA Method 5 Handy (Add-on) Set
USEPA Method 5 Handy (Add-on) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ " Handy Configuration" sampling train ของ Aer Sampling การปรับแต่งแบบ Handy ช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โดยการประกอบที่ยึดแผ่นกรองเข้ากับ Filter heater โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Set (US-M5) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m5-2-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
USEPA Method 5 Standard Set
USEPA Method 5 Standard Set
ด้วยชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ (เก็บตัวอย่างจากปล่องระบาย) แบบ isokinetic จะทำให้ลูกค้าสามารถเก็บตัวอย่างที่ปล่องระบาย/ปล่องไฟได้ในทันทีโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก ชุดอุปกรณ์นี้ได้รวมอุปกรณ์อื่นๆตาม USEPA Method 5 section 6.1 (Sample Collection) และ 6.2 (Sample Recovery - ยกเว้น เครื่องชั่ง) และไม่รวมอุปกรณ์ตาม section 6.1.3: Gas Density Determination Equipment (เครื่องมือวิเคราะห์แก๊ส), สารเคมี (ซิลิกาเจล, น้ำปราศจากไอออน (Deionized), น้ำแข็ง, อะซิโตน) และอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่าง -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-m5-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15