ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ฉันเป็นลูกค้าใหม่ (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ
AS 4323.2 Standard Set
AS 4323.2 Standard Set
Get this sampling method set to ensure you can sample immediately at a stack/chimney upon unpacking according to AS 4323.2 (Type D & F; Out-Stack). Includes all equipment as mentioned in Section 5 (Figure 7 & 9) except the following: Instrument for gas composition analysis (Gas Analyzers) and chemicals (silica gel, deionized distilled water, ice, acetone etc.) and certain sample collection/recovery items (e.g. item "s" - containers etc.) and all sample analysis items (e.g. item "w" - balance etc.). Filters and barometer included. -- Information presented here is subjected to Aer Sampling Group's terms and conditions. Doc ID: AERHQWW-zs-as-4323.2-en Last revised (Excluding prices): 10/21/16
ISO 9096 Handy (Add-On) Set
ISO 9096 Handy (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ " Handy Configuration" sampling train ของ Aer Sampling ตามข้อกำหนดของ ISO 9096 และยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โดยการประกอบที่ยึดแผ่นกรองเข้ากับ Filter heater โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ ISO 9096 Standard Set (ZS-9096) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ ---ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-9096h ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
ISO 9096 Flexible (Add-On) Set
ISO 9096 Flexible (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ " Flexible Configuration" sampling train ของ Aer Sampling ตามข้อกำหนดของ ISO 9096 และยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โดยการประกอบที่ยึดแผ่นกรองเข้ากับ Filter heater โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ ISO 9096 Standard Set (ZS-9096) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ --ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-9096f-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
MS 1596 In-stack (Add-On) Set
MS 1596 In-stack (Add-On) Set
สำหรับการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีตาม section 6 (Measurement in-stack) ของ MS 1596 โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ MS 1596 (Dry-Out) Standard Set (ZS-MS-1596) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขหมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-ms-1596n-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
MS 1596 Handy (Add-On) Set
MS 1596 Handy (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ "Handy Configuration" sampling train ของ Aer Sampling ตามข้อกำหนดของ Malaysian Standard MS 1596 และยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ MS 1596 (Dry-Out) Standard Set (ZS-MS-1596) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ --ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-ms-1596h-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
MS 1596 Flexible (Add-On) Set
MS 1596 Flexible (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ "Flexible Configuration" sampling train ของ Aer Sampling ตามข้อกำหนดของ Malaysian Standard MS 1596 และยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ MS 1596 (Dry-Out) Standard Set (ZS-MS-1596) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ --ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-ms-1596f-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
SNI 19-7117.12 Handy (Add-On) Set
SNI 19-7117.12 Handy (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ "Handy Configuration" sampling train ของ Aer Sampling ตามข้อกำหนดของ Indonesian National Standard SNI 19-7117.12 และยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ SNI 19-7117.12 Standard Set (ZS-SNI-12) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ --ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-sni-12h-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
SNI 19-7117.12 Flexible (Add-On) Set
SNI 19-7117.12 Flexible (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างโดยใช้อุปกรณ์ "Flexible Configuration" sampling train ของ Aer Sampling ตามข้อกำหนดของ Indonesian National Standard SNI 19-7117.12 และยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของชิ้นส่วนของ sampling train ที่ต้องรองรับ โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ SNI 19-7117.12 Standard Set (ZS-SNI-12) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ --ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-sni-12f-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
SNI 19-7117.20 (Add-On) Set
SNI 19-7117.20 (Add-On) Set
สำหรับเก็บตัวอย่างตามข้อกำหนดของ Indonesian National Standard SNI 19-7117.20 (Metals) โปรดสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ SNI 19-7117.12 Standard Set (ZS-SNI-12) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-sni-20-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
SNI 19-7117.12 Standard Set
SNI 19-7117.12 Standard Set
ใช้ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบ Isokinetic นี้เพื่อให้คุณสามารถเก็บตัวอย่างทันทีที่ปล่องระบาย/ปล่องไฟ โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกมา ตาม Indonesian National Standard SNI 19-7117.12 อุปกรณ์นี้รวมเครื่องมือตามที่กล่าวใน Section 4.3 ยกเว้น 4.3b, d, g(เปลี่ยนเป็นเครื่องวัดปริมาตรอากาศแห้ง), k, l, m(เปลี่ยนเป็น 100 มิลลิลิตร) และ Gambar 1 "Rangaian alat pengambil contoh total partikel" ยกเว้น : I (เปลี่ยนเป็น impinger 250 มิลลิลิตร), J, T (เปลี่ยนเป็นเครื่องวัดปริมาตรอากาศแห้ง) และไม่รวมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊ส(เครื่องวิเคราะห์แก๊ส) และสารเคมี (ซิลิกาเจล, น้ำปราศจากไอออน, น้ำแข็ง, อะซิโตน และอื่นๆ )และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง /การทำ sample recovery (Part 23, 26, 27) และเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด (เครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์) -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-sni-12-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
MS 1596 (Dry-Out) Standard Set
MS 1596 (Dry-Out) Standard Set
ใช้ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบ Isokinetic นี้เพื่อให้คุณสามารถเก็บตัวอย่างทันทีที่ปล่องระบาย/ปล่องไฟ โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกมา ตาม Malaysian Standard MS 1596 อุปกรณ์นี้รวมเครื่องมือตามที่กล่าวใน Table 3 ยกเว้นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊ส (เครื่องวิเคราะห์แก๊ส) และสารเคมี (ซิลิกาเจล, น้ำปราศจากไอออน, น้ำแข็ง, อะซิโตน และอื่นๆ) และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง /การทำ sample recovery (Part 23, 26, 27) และเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด (เครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์) แต่รวมแผ่นกรองด้วย -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-ms-1596-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
ISO 9096 Standard Set
ISO 9096 Standard Set
ใช้ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศนี้เพื่อให้คุณสามารถเก็บตัวอย่างทันทีที่ปล่องระบาย/ปล่องไฟ โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกมา ตาม ISO 9096 (Out-stack) อุปกรณ์นี้รวมเครื่องมือตามที่กล่าวใน Section 6 ยกเว้นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊ส (เครื่องวิเคราะห์แก๊ส) และสารเคมี (ซิลิกาเจล, น้ำปราศจากไอออน, น้ำแข็ง, อะซิโตน และอื่นๆ ) และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง /การทำ sample recovery (section 6.2.1a, 6.3) และเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด (section 6.4) แต่รวมแผ่นกรองและบารอมิเตอร์ด้วย -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-9096-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
ISO 9096 In-stack (Add-On) Set
ISO 9096 In-stack (Add-On) Set
อุปกรณ์เสริมสำหรับชุด ISO 9096 method sampling set มีการกรองแบบ in-stack ISO 9096 Method Sampling Set (ZS-9096) เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เสริมนี้ -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-9096n-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16