ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ฉันเป็นลูกค้าใหม่ (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายแบบ
Combination Probe Assembly, 6ft
Combination Probe Assembly, 6ft
ชุดท่อเก็บตัวอย่างตามมาตรฐาน USEPA Method 5 ของ Aer Sampling ประกอบด้วย probe heater S type pitot tube, thermocouple และท่อพิเศษสำหรับเก็บตัวอย่างแก๊สช่วย Auxiliary gas
Combination Probe Assembly, 4ft
Combination Probe Assembly, 4ft
ชุดท่อเก็บตัวอย่างตามมาตรฐาน USEPA Method 5 ของ Aer Sampling ประกอบด้วย probe heater, S-type pitot tube, thermocouple และท่อพิเศษสำหรับเก็บตัวอย่างแก๊สช่วย (Auxiliary gas)
Nozzle, Glass
Nozzle, Glass
หัวเก็บตัวอย่างแยก มีทั้งแบบ button-hook และ elbow เพื่อให้สามารถใช้ได้กับรูปแบบของท่อขาเข้าและมุมของปลายตัด
Nozzle, SS316
Nozzle, SS316
หัวเก็บตัวอย่างแยก มีทั้งแบบ button-hook และ elbow เพื่อให้สามารถใช้ได้กับรูปแบบของท่อขาเข้าและมุมของปลายตัด
Probe Sheath, 6ft
Probe Sheath, 6ft
เหมือนกับ USEPA Method 5 Combination Probe Set ของ Aer Sampling แต่ไม่รวม probe heater
Probe Sheath, 4ft
Probe Sheath, 4ft
เหมือนกับ USEPA Method 5 Combination Probe Set ของ Aer Sampling แต่ไม่รวม probe heater
Probe heater, 6ft
Probe heater, 6ft
ใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวอย่างแก๊สเสียซึ่งผ่านเข้ามาใน probe liner ก่อนจะเข้าไปถึงตัวกรอง อุปกรณ์นี้ไม่รวม Probe liner
Probe heater, 4ft
Probe heater, 4ft
ใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวอย่างแก๊สเสียซึ่งผ่านเข้ามาใน probe liner ก่อนจะเข้าไปถึงตัวกรอง อุปกรณ์นี้ไม่รวม Probe liner
Liner, glass, 4ft
Liner, glass, 4ft
พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับแก๊สเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากปล่องไฟ/ปล่องระบาย เมื่อจะใช้งานให้สวมอุปกรณ์นี้เข้าไปใน probe heater และ probe sheath สั่งอุปกรณ์ให้ถูกชนิด เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องกับแต่ละการการปรับแต่ง (Standard, Flexible, Handy ของ Aer Sampling) และเครื่องมือแต่ละชนิด
Liner, glass, 6ft
Liner, glass, 6ft
พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับแก๊สเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากปล่องไฟ/ปล่องระบาย เมื่อจะใช้งานให้สวมอุปกรณ์นี้เข้าไปใน probe heater และ probe sheath สั่งอุปกรณ์ให้ถูกชนิด เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องกับแต่ละการการปรับแต่ง (Standard, Flexible, Handy ของ Aer Sampling) และเครื่องมือแต่ละชนิด
Liner, SS, Full Flow, 6ft
Liner, SS, Full Flow, 6ft
พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับแก๊สเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากปล่องไฟ/ปล่องระบาย เมื่อจะใช้งานให้สวมอุปกรณ์นี้เข้าไปใน probe heater และ probe sheath สั่งอุปกรณ์ให้ถูกชนิด เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องกับแต่ละการการปรับแต่ง (Standard, Flexible, Handy ของ Aer Sampling) และเครื่องมือแต่ละชนิด
Liner, SS, Full flow, 4ft
Liner, SS, Full flow, 4ft
พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับแก๊สเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากปล่องไฟ/ปล่องระบาย เมื่อจะใช้งานให้สวมอุปกรณ์นี้เข้าไปใน probe heater และ probe sheath สั่งอุปกรณ์ให้ถูกชนิด เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องกับแต่ละการการปรับแต่ง (Standard, Flexible, Handy ของ Aer Sampling) และเครื่องมือแต่ละชนิด
Liner, SS, Plain Ends, 6ft
Liner, SS, Plain Ends, 6ft
พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับแก๊สเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากปล่องไฟ/ปล่องระบาย เมื่อจะใช้งานให้สวมอุปกรณ์นี้เข้าไปใน probe heater และ probe sheath สั่งอุปกรณ์ให้ถูกชนิด เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องกับแต่ละการการปรับแต่ง (Standard, Flexible, Handy ของ Aer Sampling) และเครื่องมือแต่ละชนิด
S-type Pitot Tube Tip, Standard
S-type Pitot Tube Tip, Standard
ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนปลายหัวของท่อพิโทต์ S-type แบบมาตรฐานในชุด probe หรือ probe sheaths ที่เก่าหรือพังแล้ว ออกแบบเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปในระบบวัดความดันแตกต่าง
Liner, SS, plain ends, 4ft
Liner, SS, plain ends, 4ft
พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับแก๊สเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากปล่องไฟ/ปล่องระบาย เมื่อจะใช้งานให้สวมอุปกรณ์นี้เข้าไปใน probe heater และ probe sheath สั่งอุปกรณ์ให้ถูกชนิด เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องกับแต่ละการการปรับแต่ง (Standard, Flexible, Handy ของ Aer Sampling) และเครื่องมือแต่ละชนิด
S-type Pitot Tube Tip, Extended
S-type Pitot Tube Tip, Extended
ใช้กับชุด Combination Probe เพื่อรองรับ in-stack filter holder อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปในระบบวัดความดันแตกต่าง
Small Parts Kit
Small Parts Kit
ชุดข้อต่อและโอริงสำหรับใช้ใน 1) ต่อหัวเก็บตัวอย่างเข้ากับ liner และ 2) ต่อ liner ปลายตัดกับ KRIS Heaters (Handy) อุปกรณ์นี้รวมวิธีใช้งานมาให้ด้วย
Nozzles Kit, SS316
Nozzles Kit, SS316
ชุดหัวเก็บตัวอย่าง 7 อัน มีทั้งแบบ button-hook และ elbow เพื่อให้สามารถใช้ได้กับรูปแบบของท่อขาเข้าและมุมของปลายตัด มาพร้อมกับกล่องใส่เครื่องมือ
Nozzles Kit, Glass
Nozzles Kit, Glass
ชุดหัวเก็บตัวอย่าง 7 อัน มีทั้งแบบ button-hook และ elbow เพื่อให้สามารถใช้ได้กับรูปแบบของท่อขาเข้าและมุมของปลายตัด มาพร้อมกับกล่องใส่เครื่องมือ