ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ฉันเป็นลูกค้าใหม่ (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายแบบ
Horizontal Condenser with Thermocouple Assembly Set
Horizontal Condenser with Thermocouple Assembly Set
ใช้เพื่อทำให้แก๊สเสียตัวอย่างเย็นเร็วขึ้น และก่อนแก๊สจะสัมผัสกับตัวดูดซับ (เช่น XAD-2) และเพื่อแทนที่ Double "L" Connector อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยชุด Thermocouple Assembly -- ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-xgcha-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/20/16
Double "L" Connector with Thermocouple Assembly Set
Double "L" Connector with Thermocouple Assembly Set
ใช้เชื่อมต่อ glass filter holder ใน MKOR Heater Box เข้ากับimpingerตัวแรก ตามวิธีการ USEPA Method 5 Standard Configuration ของ Aer Sampling -- ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-xg5k-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
Short Stem Impinger Set
Short Stem Impinger Set
ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยimpingerซึ่งสอดเข้าไปในหัวที่ออกแบบใหม่(สั้นลง) โดย Greenburg Smith และขวดขนาด 500 มิลลิลิตร -- ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-xgs-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
Greenburg-Smith Impinger Set
Greenburg-Smith Impinger Set
ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย impinger ซึ่งสอดเข้าไปในหัวที่ออกแบบโดย Greenburg Smith และขวดขนาด 500 มิลลิลิตร -- ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-xgg-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
Plain Impinger Set
Plain Impinger Set
ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วย impinger ซึ่งสอดเข้าไปในหัวที่ออกแบบใหม่ (แบบเรียบ) โดย Greenburg Smith -- ข้อมูลแสดงในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-us-xgp-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 10/14/15
Tubing, Submersible Pump
Tubing, Submersible Pump
ท่อเพื่อใช้กับ Mini Submersible Pump และ condenser ต่างๆ
Mini Submersible Pump
Mini Submersible Pump
เพื่อหมุนเวียนของเหลวเย็นจากอ่างน้ำแข็งใน Impinger Box เข้าสู่ Horizontal Condenser
Ball Joint Clamps #28
Ball Joint Clamps #28
เพื่อหนีบ ball joints ขนาด #28 (28 มิลลิเมตร ID) กับ socket ขนาด #28 เพื่อลดการรั่วไหล
"U" Type Filter Holder, 2"
"U" Type Filter Holder, 2"
ใช้อุปกรณ์นี้หากต้องการใช้แผ่นกรองระหว่างimpingerในระบบ condenser
Impinger connector
Impinger connector
ใช้เชื่อมต่อ impinger ด้วยกัน
Impinger Insert, Greenburg Smith
Impinger Insert, Greenburg Smith
ชิ้นส่วนด้านบนของชุด Greenburg-Smith Impinger ซึ่งมักจะมีปัญหาการแตกของส่วนปลาย
Impinger Insert, Short
Impinger Insert, Short
ชิ้นส่วนด้านบนของชุด Impinger แบบสั้น ซึ่งมักจะมีปัญหาการแตกของส่วนปลาย
Impinger Insert, Plain
Impinger Insert, Plain
ชิ้นส่วนด้านบนของชุด Impinger ซึ่งมักจะมีปัญหาการแตกของส่วนปลาย
Impinger Bottle, 500mL
Impinger Bottle, 500mL
ขวดเพื่อทำให้ประกอบกับ Impinger พอดี
Knockout Impinger
Knockout Impinger
Impinger ชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถใช้กับ Resin Trap (XAD-2) ในแนวตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่
Resin Trap
Resin Trap
ใช้บรรจุตัวดูดซับระหว่างการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายสำหรับวิธีที่จำเป็นต้องใช้ (เช่น ไดออกซินและฟิวแรน)
Horizontal Condenser
Horizontal Condenser
ใช้เพื่อลดอุณหภูมิของตัวอย่างแก๊สเสียให้เร็วขึ้นและก่อนที่แก๊สจะสัมผัสกับตัวดูดซับ (เช่น XAD-2) ใช้แทนที่อุปกรณ์ Double "L" Connector
Double "L" Connector
Double "L" Connector
เพื่อเชื่อมต่อ glass filter holder ใน MKOR Heater Box เข้ากับ impinger ตัวแรกในชุดเครื่องมือ USEPA Method 5 Standard Configuration ของ Aer Sampling อุปกรณ์นี้ไม่รวม Thermocouple Assembly
Filter Holder, Glass, 3"
Filter Holder, Glass, 3"
ใช้เพื่อวางแผ่นกรองใน MKOR Heater Box ขนาดระบุ: 3 นิ้ว
Filter Bypass
Filter Bypass
ใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายแบบ isokinetic เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นกรอง
Cyclone Bypass
Cyclone Bypass
ใช้เพื่อต่อ Probe Liner (แก้ว) โดยตรงกับ Filter Holder (แก้ว) หากไม่จำเป็นต้องใช้ Cyclone