ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ฉันเป็นลูกค้าใหม่ (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายแบบ
Box Extender
Box Extender
ติดเข้ากับ MKOR Heater Box เพื่อให้ได้ความยาวเต็มที่ในการเตรียมชุดอุปกรณ์ USEPA Method 5 Standard Configuration Sampling Train ของ Aer Sampling
Unheated Sampling Line (Flexible)
Unheated Sampling Line (Flexible)
สำหรับใช้ในชุด Flexible Configuration Sampling Train ของ Aer Sampling เพื่อเชื่อมต่อ filter holder ชนิดแก้วเข้ากับ impinge ตัวแรก
Unheated Sampling Line (Handy)
Unheated Sampling Line (Handy)
สำหรับใช้ในชุด Handy Configuration Sampling Train ของ Aer Sampling เพื่อเชื่อมต่อ KRIS Heater (Handy) ชนิดแก้วเข้ากับ impinger ตัวแรก
Strain relief, MKOR Heater Box Outlet
Strain relief, MKOR Heater Box Outlet
เพื่อลดความไม่เป็นระเบียบของ Unheated Sampling Line (Flexible) เมื่อใช้เชื่อมต่อกับ glass filter holder ภายใน MKOR Heater Box เข้ากับ impinger ตัวแรกในชุดอุปกรณ์ Flexible Configuration Sampling Train ของ Aer Sampling
Strain relief, in-stack filtering
Strain relief, in-stack filtering
สำหรับใช้ในวิธีการเก็บตัวอย่างแบบ in-stack filtering ซึ่งใช้ในวิธี Flexible Configuration และ/หรือ Handy Configuration
Handy power box
Handy power box
สำหรับให้พลังงานแก่ KRIS heater (USEPA Method 5 Handy Configuration) ของ Aer Sampling
Low dust filter assembly
Low dust filter assembly
สำหรับใช้ในการเก็บตัวอย่างในแหล่งที่มีปริมาณอนุภาคน้อย ให้วางอุปกรณ์ใน MKOR Heater Box เพื่อใช้งาน
KRIS Heater (Handy)
KRIS Heater (Handy)
Filter holder/heater ชนิด 316 Stainless steel ใช้กับชุดอุปกรณ์ Handy Configuration sampling train ของ Aer Sampling
MKOR Heater Box
MKOR Heater Box
สำหรับใช้ในชุด USEPA Method 5 Standard หรือ Flexible Configuration Sampling Train แต่ไม่รวม Box Extender
In-stack filter holder
In-stack filter holder
สำหรับใช้เมื่อต้องการกรองภายในปล่องระบาย ไม่รวมตัวกรอง