ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ฉันเป็นลูกค้าใหม่ (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
อุปกรณ์เสริม
Thermocouple Assembly, Glass Tube
Thermocouple Assembly, Glass Tube
เพื่อวัดอุณหภูมิจากตำแหน่งต่างๆในระหว่างการสุ่มตัวอย่าง
Thermocouple Assembly, Double "L" Connector
Thermocouple Assembly, Double "L" Connector
เพื่อวัดอุณหภูมิที่แผ่นกรองในระหว่างการสุ่มตัวอย่าง
Monorail Assembly
Monorail Assembly
เพื่อแขวน sampling train (โดยเฉพาะชุด Standard Configuration และ Flexible Configuration ของ Aer Sampling) เมื่อทำการเก็บตัวอย่างตามจุดวงรอบ, Monorail จะต้องติดกับปล่องไฟ/ปล่องระบาย ก่อนที่จะใช้งาน
Wash Bottle, LDPE, 250mL
Wash Bottle, LDPE, 250mL
ทำให้การล้างง่ายขึ้นในระหว่างการทำ sample recovery
Bottle, Glass Wide Mouth, PTFE Cover
Bottle, Glass Wide Mouth, PTFE Cover
PTFE Tape
PTFE Tape
เพื่อปิดผนึกในส่วนของ sampling train ในระหว่างการทำ sample recovery
Aluminum Foil, Heavy Duty
Aluminum Foil, Heavy Duty
แนะนำให้ใช้ในการเก็บตัวอย่างสำหรับสารไดออกซินและฟิวแรน
Air Tight SS Container
Air Tight SS Container
แนะนำให้ใช้ในเมื่อเก็บตัวอย่างสำหรับสารไดออกซินและฟิวแรน เพื่อเก็บซิลิกาเจล
Tedlar Bag, 3L
Tedlar Bag, 3L
ใช้เพื่อเก็บแก๊สเมื่อต้องการ
Petri Dish, Glass 3"
Petri Dish, Glass 3"
เพื่อยึดแผ่นกรอง
Probe Brush Extension, 6ft
Probe Brush Extension, 6ft
สำหรับล้างท่อเก็บตัวอย่าง
Probe Brush Extension, 4ft
Probe Brush Extension, 4ft
สำหรับล้างท่อเก็บตัวอย่าง
Glass Wool
Glass Wool
ใช้เพื่อป้องกันอนุภาคของแข็งในแก๊ส (เช่น เมื่อเก็บตัวอย่างไปวัดค่าความชื้น และอื่นๆ) และ/หรือ ใช้เมื่อการเก็บตัวอย่างสำหรับสารไดออกซินและฟิวแรน และอื่นๆ
Stopcock Grease
Stopcock Grease
ทาบนพื้นผิวแก้วที่สัมผัสกับแก้วอื่น เพื่อลดการรั่วไหลระหว่างข้อต่อ
Filter, Quartz, 82mm
Filter, Quartz, 82mm
Filter, Thimble, Glass Fiber, 25x90mm
Filter, Thimble, Glass Fiber, 25x90mm
Filter, PTFE, 82mm
Filter, PTFE, 82mm
Filter, Glass Fiber, 47mm
Filter, Glass Fiber, 47mm
Filter, Glass Fiber, 82mm
Filter, Glass Fiber, 82mm
Filter, Glass Fiber 2"
Filter, Glass Fiber 2"
On-site Balance
On-site Balance
สำหรับใช้ชั่งน้ำหนักของเหลว และ/หรือซิลิกาเจล ขณะทำการตรวจวัดภาคสนาม เพื่อคำนวณปริมาณความชื้น
Graduated Cylinder, Glass, 250mL
Graduated Cylinder, Glass, 250mL
สำหรับวัดปริมาตรของเหลวเมื่อทำการคำนวณหาปริมาณความชื้นของแก๊สเสีย
Graduated Cylinder, Glass, 100mL
Graduated Cylinder, Glass, 100mL
สำหรับวัดปริมาตรของเหลวเมื่อทำการคำนวณหาปริมาณความชื้นของแก๊สเสีย
Rubber Policeman
Rubber Policeman
สำหรับดึงซิลิกาเจลที่ติดอยู่ก้นขวด impinger และที่อื่นๆที่เข้าไม่ถึงออก
Funnel, Glass
Funnel, Glass
Funnel, PE
Funnel, PE
Tweezers, Polypropylene (PP)
Tweezers, Polypropylene (PP)
สำหรับนำแผ่นกรองกลับมา ระหว่างทำการเก็บตัวอย่างโลหะ
Tweezers, Stainless Steel
Tweezers, Stainless Steel
สำหรับดึงแผ่นกรองกลับมา ระหว่างเก็บตัวอย่าง
Bottles, Amber Wide Mouth, PTFE Cover
Bottles, Amber Wide Mouth, PTFE Cover
Bottles, LDPE Wide Mouth
Bottles, LDPE Wide Mouth
Wash Bottle, PTFE, 500mL
Wash Bottle, PTFE, 500mL
ทำให้การล้างง่ายขึ้นระหว่างทำ sample recovery สำหรับการเก็บตัวอย่างไดอกซินและฟิวแรน
Nozzle Brush, PTFE
Nozzle Brush, PTFE
สำหรับล้างหัวเก็บตัวอย่าง
Nozzle Brush Kit
Nozzle Brush Kit
สำหรับล้างหัวเก็บตัวอย่าง
Probe Brush Head, PTFE
Probe Brush Head, PTFE
สำหรับล้างท่อเก็บตัวอย่าง
Barometer
Barometer
เป็นรุ่นที่แนะนำให้ใช้สำหรับวัดความดันบารอมิเตอร์ บอกมาตราส่วนในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอากาศจากปล่องระบาย