ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
ฉันเป็นลูกค้าใหม่ (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  (ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?)  
MS 1596 (Dry-Out) Standard Set [ZS-MS-1596]

ผู้ผลิต: Aer Sampling

ใช้ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบ Isokinetic นี้เพื่อให้คุณสามารถเก็บตัวอย่างทันทีที่ปล่องระบาย/ปล่องไฟ โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกมา ตาม Malaysian Standard MS 1596 อุปกรณ์นี้รวมเครื่องมือตามที่กล่าวใน Table 3 ยกเว้นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊ส (เครื่องวิเคราะห์แก๊ส) และสารเคมี (ซิลิกาเจล, น้ำปราศจากไอออน, น้ำแข็ง, อะซิโตน และอื่นๆ) และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง /การทำ sample recovery (Part 23, 26, 27) และเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด (เครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์) แต่รวมแผ่นกรองด้วย -- ข้อมูลแสดงในที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Aer Sampling Group หมายเลขเอกสาร: AERHQWW-zs-ms-1596-th ปรับปรุงล่าสุด(ไม่รวมในราคานี้): 03/29/16
จำนวนชิ้น
$13,772.00

หากต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์แทนการสั่งซื้อทั้งชุด โปรดระบุจำนวนด้านล่าง และดำเนินการต่อที่ “เพิ่มสินค้าในตะกร้า”
หมายเลขแคตตาล็อกสินค้า ชื่อแคตตาล็อกสินค้า/ผลิตภัณฑ์์ ราคา จำนวนที่รวมในชุดอุปกรณ์ จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
UN-GK Nozzles Kit, Glass $365.00 1
UN-PK Small Parts Kit $69.00 1
UF-MKOR MKOR Heater Box $849.00 1
UO-BS Impinger Box, Small $288.00 1
UO-A Umbilical Cord Adapter $289.00 1
UG-1 Cyclone Bypass $36.00 1
UG-F-3 Filter Holder, Glass, 3" $307.00 1
UG-5 Double "L" Connector $84.00 1
UG-B Impinger Bottle, 500mL $46.00 4
UG-IP Impinger Insert, Plain $123.00 3
UG-IG Impinger Insert, Greenburg Smith $139.00 1
UG-U Impinger connector $34.00 3
UG-BJC Ball Joint Clamps #28 $13.00 12
UM-M502 MREK 502 Meter Console $4,505.00 1
UM-PA Modified Pump (Leak Free) $1,300.00 1
UB-M502 Manual, MREK 502 $2.00 1
UC-TS Thermocouple Simulator, Type K $766.00 1
UC-AN Angle Indicator $42.00 1
UC-BE Bull's Eye Level $29.00 1
UC-OK Critical Orifice Kit $611.00 1
UR-RH Probe Brush Head, PTFE $97.00 1
UR-RK Nozzle Brush Kit $26.00 1
UR-BBA Bottles, LDPE Wide Mouth $11.00 3
UR-XTS Tweezers, Stainless Steel $2.00 1
UR-XFA Funnel, PE $1.00 2
UR-CGA Graduated Cylinder, Glass, 100mL $6.00 1
UR-F82 Filter, Glass Fiber, 82mm $109.00 1
UR-RHX6 Probe Brush Extension, 6ft $31.00 1
UR-PD3 Petri Dish, Glass 3" $2.00 3
UM-UC-100 Umbilical Cord, 100ft $1,480.00 1
UN-PLGA-6 Liner, glass, 6ft $107.00 1
UR-BWA Wash Bottle, LDPE, 250mL $7.00 2
UN-PA-6 Combination Probe Assembly, 6ft $1,095.00 1
UR-TA Thermocouple Assembly, Double "L" Connector $52.00 1
UF-HR Box Extender $222.00 1
ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
On-site Training
On-site Training
Additional Technical Support
Additional Technical Support
Inspection/Re-Calibration of Critical/Sonic/Choke Orifice
Inspection/Re-Calibration of Critical/Sonic/Choke Orifice